Fejléc

30

23. zsoltár

30. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

Az Úr az én pásztorom, 

nem szűköldöm. 

 

Megpihentet zöldellő teken, 

  és csendes vizekhez terel engem. 

Lelkemet megvimítja, 

  az igazság ösvényén vezet az ő neért. 

Ha a halál árnyékának völgyében rok is, 

  nem félek semmi bajtól, 

mert te velem vagy, 

  vessződ és botod vigasztalnak engem. 

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 

  és a Szentleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

  és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

Az Úr az én pásztorom, 

nem szűköldöm.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu