Fejléc

36

118. zsoltár

36. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 

mert örök az ő irgalma! 

 

Mondják hát azok, akik félik az Urat: 

  örök az ő irgalma! 

Nyomorúságomban az Urat hívtam segítgül, 

  és ő meghallgatott engem. 

Velem van az Úr, nem lek: 

  ember mit árthat kem? 

Erőm és énekem az Úr, 

  ő lett az én szabatóm. 

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 

  és a Szentleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

  és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 

mert örök az ő irgalma!

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu