Fejléc

382 - Bűnösöknek Megváltója

Dallam: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben 72

382. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Bűnösöknek Megváltója, Jézus, lelkünk Megtartója! Ki szerethet úgy bennünket, Mint szeretted te lelkünket, És lettél vigasztalásunk, Nyugodalmunk, boldogságunk!

2. A tévelygés éjjelében, A bűnösök seregében Mint hajnalcsillag feltűntél, És értünk halálra mentél, Hogy Istennel megbékéltess, És minket örökké éltess.

3. Ím, előtted leborulok, Jézusom, hozzád fordulok. Te adj nekem tiszta szívet, Hozzád vágyót, hozzád hívet, Hogy örömmel kövesselek, És csak téged szeresselek!

4. Bánat, öröm, bármi érjen, Bűn útjára ne hagyj térnem! Légy példám a jó napokban És vigaszom bánatomban! Ne hagyd soha felejtenem, Hogy van Uram, van Istenem!

5. Ki oly alázatos voltál, Mindenkiért imádkoztál, Add, ebben is híved legyek, Az ellenséggel jót tegyek, Bántóimnak megbocsássak, Felhőn át is égbe lássak!

6. Add, hogy hű legyek mindvégig, Mint az voltál te a sírig, És én téged, jó Uramat, Hű őriző pásztoromat Hűtlen meg ne tagadjalak, Néked éljek, néked haljak!

Kis János 1770-1846.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu