Fejléc

422 - Eltévedtem, mint juh

Pozsonyi korálkönyv XVIII. sz.

422. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh A bűnösök útjára. Ó, segíts, Jézusom, Őriző pásztorom, Hogy ne jussak romlásra! Te adtál drága vért Elveszett juhokért. Viselj gondot a nyájra!

2. Én is juhod vagyok, Én is juhod vagyok, Nyájadnak legkisebbje, Kit te megtéríthetsz, Bűnből kivezethetsz A szép, kies helyekre. Kérlek azért hitből, Töredelmes szívből: Fogadj, végy kegyelmedbe!

3. Ím, előtted állok, Ím, előtted állok, Ajtód előtt zörgetek. Bár titkos bűnökkel És nyilvánlevőkkel Vétkeztem teellened: Kérlek mindazáltal, Nagy irgalmassággal Fogadd vissza gyermeked!

4. Bár a hit szívemben, Bár a hit szívemben Oly kicsiny, mint mustármag. Mégis bármily gyenge, Szentlelked nevelje, Nevelje föl nagy fának, Hogy terjedjen ága, És legyen virága Kedves néked, Urának!

5. Míg zarándokúton, Míg zarándokúton Itt tartasz még e testben, Nevelj igaz hitben, Munkás szeretetben, Hogy élhessek itt bölcsen, És elmúlásomig, Utolsó órámig Tisztemet hűn betöltsem!

6. Szállj le, Uram, hozzám, Szállj le, Uram, hozzám, Jöjj, ó, Jézus sietve! Vágyakozó szívvel, Kiterjesztett kézzel Várlak immár epedve, Hogy veled mennyekbe Örömmel menjek be Örök dicsőségedbe.

Zöngedöző Mennyei Kar 1692.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu