Fejléc

Péntek este

Hálát adok neked, Istenem, hogy szenvedésben próbálod meg szeretetemet, és kísértésben próbálod meg hitemet. Megvallom, hogy nem állottam meg a próbát. Nem ismertem fel a szenvedésben fenyítő kezedet. Zúgolódtam, pedig javamat akartad. Menekültem a kereszttől, pedig te mérted rám. Nem ismertem fel a kísértés veszedelmét. Rohantam a kísértésbe, pedig óvtál tőle. Inkább hallgattam emberek szavára, mint igédre. Inkább szerettem a világ javait, mint téged. Engedtem bűnös kívánságaimnak.
Könyörülj rajtam, Istenem, és bocsásd meg vétkemet. Erősítsd hitemet, újítsd meg engedelmességemet. Ne vesszen rajtam kárba Megváltóm drága vére.
Könyörgök hozzád, Istenem, minden szenvedőért, azokért, akik betegségben szenvednek; azokért, akik megkeményedtek a szenvedésben; azokért, akik az igazságért szenvednek; azokért, akik a te nevedért szenvednek. Könyörülj rajtuk, és erősítsd hitüket.
Könyörgök hozzád, Istenem, minden vívódó lélekért, azokért, akiknek bűne megsokasodott; azokért, akiknek hite megfogyatkozott. Könyörülj rajtuk, és adj nekik győzelmet. Ámen.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu