Fejléc

Hálaadás az egyházért

Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk néked, és magasztaljuk szent nevedet, hogy egyházat alapítottál a földön, és mi is tagjai lehetünk. Add nekünk is Szentlelkedet, hogy elhivatásunkhoz méltón járjunk. Adj az egész keresztyénségnek felülről való erőt, hogy új élet járja át egyházadat. Te megtérítheted az emberek szívét. Felébresztheted a gyülekezeteket, és megelevenítheted egyházadat. Ígéretedben bízunk teljes bizalommal. Jó reménységgel vagyunk egyházad felől. Add meg nekünk, Jézus Krisztus, egyházad főpapja, mindazt, amit a te nevedben kérünk. Magasztaljuk és várjuk üdvösségedet.

Adolf Stöcker 1835-1909

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu