Fejléc

Istennek gondja van reánk!

Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása.
Semmiért ne aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé.
Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Jak 1,17; Fil 4,6-8

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu