Fejléc

Mit mond a Szentírás az istentiszteletről?

Isten előtt kedves áldozat: a töredelmes lélek. A töredelmes és bűnbánó szívet, ó, Isten, nem veted meg!
Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.
Szánjátok oda a ti testeket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos istentiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Zsolt 51,19; Zsid 11,6; Róm 10,17; Lk 11,28; Róm 12,1-2

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu