Fejléc

Nem vétkeink szerint

Áldjad, lelkem, az Urat
és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsátja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet,
megváltja életedet a sírtól,
szeretettel és irgalommal koronáz meg.
Betölti javaival életedet,
megújul ifjúságod, mint a sasé.

Irgalmas és kegyelmes az Úr,
türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig,
nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk,
nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött,
olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz,
olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.
Hiszen tudja, hogyan formált,
emlékszik rá, hogy porból lettünk.

Zsolt 103

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu