Fejléc

9

A Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnaptól az egyházi esztendő végéig, a 10. sz. énekrenddel váltakozva  

 

Bevezetéshez 

Dallam: Adjunk hálát az Úrnak 336 


Kotta PDF-ben 

Bűnvalláshoz 

Dallam: Ne szállj perbe énvelem 412 


Kotta PDF-ben 

Kegyelemhirdetéshez 

Dallam: Eljött hozzánk az üdvösség 320 


Kotta PDF-ben 

Az igehirdetés utáni éneket és a záróéneket lásd a 12. és 13. oldalon. 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu