Fejléc

48 - Nagy hálát adjunk

Boroszlói kézirat XVI. sz.

48. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Nagy hálát adjunk az Atyaistennek, Mennynek és földnek szent Teremtőjének, Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, Gondviselőnknek!

2. Add meg, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet, az egy igazságot, A Krisztus Jézust: örök vigasságot És boldogságot!

3. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet minden utainkban; Szentlelked által vígy be hajlékodba, A boldogságba!

4. Dicsőség néked mennyben, örök Isten, Ki közénk jöttél a te szent igédben, Krisztus Jézusban, mi Üdvözítőnkben És Szentlélekben.

Debrecen 1590.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu